Drukāt
Par mums
Pēdējo gadu lielāko objektu saraksts
 
 
2009. gads
 
Projektēšana
 
2009. gadā Aijas Karlevicas vadībā izstrādāti sekojoši projekti:
 • Tehniskais projekts siltumtīklu renovācijai Pasta ielas 9 un Jaunās ielas 11 CSM rajonos Limbažos
 • Tehniskais projekts siltumtrašu rekonstrukcijai Saules, Raiņa, Blaumaņa, Tirgus, Orehovozujevas, Kalna ielās un Saieta laukumā
 • Tehniskais projekts katlu mājas un siltumtrases rekonstrukcijai „Brandeļos” Kocēnu pagastā, Valmieras raj., SIA „VTU-Valmiera”
 • Tehniskais projekts siltumtīklu renovācijai Jaunatnes ielas 6 rajonā Limbažos
 • Tehniskie projekti siltumtrašu rekonstrukcijai Rīgā (8 tehniskie projekti)
 
2008.gads 
 
Projektēšana
 
2008. gadā Aijas Karlevicas vadībā izstrādāti sekojoši projekti:
 • Tehniskais projekts Zemitāna ielā 6 izvietotā „Zemitānu centrs” ēku kompleksa siltumtīkliem
 • Tehniskais projekts Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolas pieslēgšanai centrālajiem siltuma tīkliem
 • Tehniskais projekts AS „8CBR” pagalma siltumtīklu rekonstrukcijai
 • Tehniskais projekts siltumtrases rekonstrukcija Rīgas un Zābera ielās Madonā
 • Tehniskais projekts apakšzemes bezkanāla siltumtīkliem ar kopējo garumu 850 m un deviņiem automatizētiem siltummezgliem Palsmanē
 • Tehniskais projekts siltumtīklu rekonstrukcijai Jēkabpilī, Celtnieku ielas rajonā
 • Tehniskais projekts siltumtīklu rekonstrukcijai Jēkabpilī, Vecpilsētas laukumā un Brīvības ielā
 • Tehniskais projekts Vijciema pagasta Vijciema pamatskolas ēku kompleksa siltumapgādei (konteinertipa katlu māja, siltumtrases, ēku iekšējie siltumtīkli)
 • Tehniskais projekts Mazzalves pagasta Ērberģes ciema siltumapgādes rekonstrukcijai
 • Tehniskais projekts siltumtīklu rekonstrukcijai Emmas ielas, Hospitāļu ielas, Kr.Valdemāra ielas, Krustpils ielas rajonā (3 tehniskie projekti)
 • Tehniskais projekts siltumtīklu izbūvei ap CSP 26 ēku Slokas ielā 193A
 • Tehniskais projekts siltumtīklu savienojumam Valkā starp Rūjienas un Raiņa ielas katlu mājām
 
2007. gads

Projektēšana

2007. gadā Aijas Karlevicas vadībā izstrādāti sekojoši projekti:

 • Tehniskais projekts Rundāles pils ēku kompleksa ārējās siltumtrases renovācijai.
 • Tehniskais projekts katlu mājas rekonstrukcijai Sedas pilsētā.
 • Siltumtrases izbūves projekts Madonā, Dārzu un Augu ielās.
 • Tehniskais projekts siltumtrasei, kas savieno Skolas ielas un Zvaigžņu ielas katlu mājas, siltumtrases posma Lažas ielā rekonstrukcijai un katla rekonstrukcija Skolas ielas katlu mājā, Aizputes pilsētā.
 • Tehniskais projekts Zemitāna ielā 6 izvietotā „Zemitānu centrs” ēku kompleksa siltumtīkliem.
 • Esošās katlu mājas rekonstrukcijas un divu jaunu salmu katlu un kurināmā novietnes izbūves, Dubeņu katlu mājai tehniskais projekts.

Būvēšana

2007. gadā veikti sekojoši darbi:

 • Veikti ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta Valkas rajona Strenču pilsētā būvdarbi, ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve..
 • Apkures katla, siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija un apsaites montāža Kuldīgas rajona Pelču pagastā.
 • Siltumtrases un siltummezgla izbūve autoostas ēkai Brīvības ielā 12, Rūjienā.
 

 

 
Atpakaļ Sākumlapa Uz augšu
2006. gads

 

Projektēšana

2006. gadā Aijas Karlevicas vadībā izstrādāti sekojoši projekti:

 • Izstrādāts tvaika un kondensāta trašu tehniskais projekts SIA „Papīrfabrika „Līgatne”” jaunajam un esošajiem ražošanas cehiem.
 • Daudzdzīvokļu ēku kompleksa jaunbūves, Kuldīgas ielā 37, 39, Rīgā būvniecības tehniskā projekta apkures, vēdināšanas un siltummehānikas stadiju.
 • Tehniskie projekti siltuma tīklu rekonstrukcijai siltuma tīklu posmiem: K-3-61-2 līdz Stabu 6/1; 2; 8/1, 2; Skolas 30; 28/2; Baznīcas 35/2, 37; Ģertrūdes 5a, 9(2TR), K-4-13 līdz Stabu 58-72; Avotu 35-41 (2TR); K-2-21-4-5-6 līdz K-2-21-4-5-8 (3TR).
 • Izstrādāts siltumtīklu tehniskais projekts Smiltenē, Rīgas ielā 16-a un Limbažu ielā..
 • Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas tehniskie projekti Cīravas, Pāvilostas un Jaunlieģu pašvaldībām.
 • Kazdangas pamatskolas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas tehniskais projekts.
 • Tehniskais projekts Sedas pilsētas siltumtīkliem.
 • Katlu uzstādīšanas un apsaites katlu telpā Pelču pagastā, siltumtrašu nomaiņas un siltummezglu izbūves (6 ēkās) tehnisko projektu.
 • Tehniskie projekti:
  • „Siltumtrases rekonstrukcija no Celtnieku ielas Nr. 3 līdz Celtnieku ielai Nr. 5, Ventspilī”
  • „Siltumtrases rekonstrukcija no Siguldas ielas Nr. 22, līdz Siguldas ielai Nr. 20, Nr. 16/18, Nr. 14, Nr. 14, Nr. 12a, Nr. 12 Ventspilī”
  • „Siltumtrases rekonstrukcija no Siguldas ielas Nr. 25, līdz Siguldas ielai Nr. 23 Ventspilī.”
  • „Siltumtrases rekonstrukcija Celtnieku – Ugāles – Embūtes ielu iekškvartālā Ventspilī”
  • „Siltumtrases rekonstrukcija starp ēkām Talsu ielā Nr. 35, Nr. 37, Nr. 39 Ventspilī”
  • „Siltumtrases rekonstrukcija no trases Talsu ielas trases līdz Talsu ielai Nr. 48 Ventspilī”
  • „Siltumtrases rekonstrukcija no Dzintaru ielas Nr. 48 līdz Dzintaru ielai Nr. 50 Ventspilī”
  • „Siltumtrases rekonstrukcija starp ēkām Ozolu ielā Nr. 2 un Ozolu ielā Nr. 4 Ventspilī”

Būvēšana

2006. gadā veikti sekojoši darbi:

 • Ogres novada domes vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” sporta zāles un baseina siltummezgla rekonstrukcija.
 • VAS „Latvijas Hipotēku bankas” garāžu un darbnīcas ēkas inženierrisinājumu daļas – siltumapgādes, apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas izbūve.
 • Pagrabstāva aukstā un karstā ūdensvada nomaiņa un grīdu apdare Raiskuma sanatorijas internātpamatskolā.
 

 

 
Atpakaļ Sākumlapa Uz augšu
 
2005. gads
 
 
Projektēšana

2005. gadā Aijas Karlevicas vadībā izstrādāti sekojoši projekti:

 • Bauskas centralizētās siltumapgādes rekonstrukcijas darbu projekts.
 • Tehniskais projekts Cēsu pilsētas siltumapgādes modernizācijai.
 • Raiskuma sanatorijas internātpamatskolas katlu mājas un ārējo tīklu tehniskais projekts.
 • Barkavas ciemata siltumtīklu rekonstrukcijas tehnisko projektu ar kopējo trašu garumu 1,3 km.
 • Madonas pilsētas Rūpniecības ielas rajona bezkanālu siltumtrases izbūves tehniskais projekts.
 • Daudzstāvu daudzdzīvokļu nama siltumtīklu rekonstrukcijas tehnisko projektu Rīgā, Kuģu iela 26.
 • Siltumtrašu rekonstrukcijas tehniskais projekts Valkā, Varoņu ielas daudzdzīvokļu māju rajonam.

Būvēšana

2005. gadā veikti sekojoši darbi:

 • A/S „Valmieras Piens” siltumapgādes rekonstrukcija.
 • Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja katlu mājas rekonstrukcija.
 

 

 
Atpakaļ Sākumlapa Uz augšu
 
2004. gads
 
Projektēšana

2004. gadā Aijas Karlevicas vadībā izstrādāti sekojoši projekti:

 • Smiltenes centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas tehniskais projekts.
 • Zebrenes ciemata gaisa kvalitātes uzlabošanas tehniskais projekts.
 • Tehnisko projektu Valkas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmai Rūjienas ielas un Stendera ielas mikrorajonu siltumtrašu rekonstrukcijai.
 • Tehnisko projektu siltummezgla projektēšanai Mārupes pagasta Skultes ciemata dzīvojamām un administratīvām ēkām.
 • Tehnisko projektu siltumapgādes sistēmas pārbūvei no četrcauruļu sistēmas uz divcauruļu sistēmu, Daugavpilī.
 • Būvprojekts Rūjienas pilsētas Kultūras nama Rūjienā, Upes ielā 8 apkures un ventilācijas sistēmas rekonstrukcijai.
 • Būvprojekts jaunas katlu mājas būvniecībai Vecumniekos, Ceriņu ielā.
 • Naukšēnu pagasta centra siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas – modernizācijas tehniskais projekts.
 • Tehniskais projekts siltumtrases nomaiņai SC „Daugavgrīva” siltuma tīkliem no kameras K – 12 līdz ēkai Parādes ielā 4 un no kameras K – 15 līdz kamerai K – 16.
 • Aronas pagasta Kusas ciemata siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas tehnisko projektu.
 • Tehniskais projekts A/S „Valmieras piens” siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai.
 • Jēkabpils pilsētas siltumtrašu un siltummezglu rekonstrukcijas tehniskais projekts Bebru ielas rajonā.

Būvēšana

2004. gadā nozīmīgākie no veiktajiem darbiem ir bijuši sekojošie:

 • BOVU KNRC „Tērvete” siltummezgla un karstā ūdens apgādes sistēmas izbūve
 • „Vidzemes olimpiskais centrs” Valmierā ārējo siltumtīklu izbūve.
 • Ogrē, sociālās aprūpes centrā „Saulstari” kaltu mājas rekonstrukcija ar konteinertipa katlu mājas izbūvi.
 
Atpakaļ Sākumlapa Uz augšu

2003. gads

Projektēšana.

1. 2003.gadā izstrādāti Rīgas pilsētas siltumtrašu rekonstrukcijas un nomaiņas projekti 13 posmiem. Projektētāja – A.Karlevica.

2. 2003.gadā izstrādāts rekonstrukcijas tehniskais projekts Baložu pilsētas siltumapgādes sistēmai – siltumtrasei un siltummezgliem. Projektētāja – A.Karlevica.

3. 2003.gadā izstrādāts būvprojekts Salacgrīvas pilsētas individuālajiem siltummezgliem. Projektētāja – A.Karlevica.

4. 2003.gadā izstrādāts katlu iekārtas tehniskais projekts Smiltenes pilsētas katlu mājai un Smiltenes centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas tehniskais projekts vairākiem pilsētas rajoniem. Projektētāja – A.Karlevica.

5. 2003.gadā izstrādāts siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas tehniskais projekts Jēkabpils pilsētas daļai– siltumtrasei un siltummezgliem. Projektētāja – A.Karlevica.

6. 2003.gadā izstrādāts katlu mājas tehniskais projekts SIA “Nordic Industrial Park”. Projektētāja – A.Karlevica.

Konsultācijas un biznesa plāni

7. 2003.gadā veikti siltumapgādes sistēmu izvērtējumi un iespējamo risinājumu meklējumi Naukšēnu pagastam, Valkas pilsētai, A/S “Valmieras stikla šķiedra”, Alūksnes pilsētai, Aronas pagatam, Barkavas pagastam, KNRC “Tērvete”, Daugavpils pilsētas dzīvojamam rajonam “Ruģeļi”.

Montāža

8. 2003.gadā Babītes pagasta padomes pirmsskolas izglītības iestādēm veikti rekonstrukcijas darbi siltumapgādes un ūdensvadu sistēmām. Projekta vadītājs – M.Spuģis

9. 2003.gadā veikti siltumtrases remontdarbi Naukšēnos. Projekta vadītājs – M.Spuģis.

10. 2003.gadā Mazzalves pagasta Ērberģes ciematā veikti bezkanālu siltumtīklu un ūdensvada izbūves darbi. Projekta vadītājs – M.Spuģis.

11. 2003.gadā veikta ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Ģibuļu pagasta Pastendē, A/S “Jaunpils pienotava”, LTD “Swedwood Latvija”. Projekta vadītājs – M.Spuģis.

12. 2003.gadā veikta apkures, aukstā un karstā ūdens sistēmu rekonstrukcija Mārupes ambulancē. Projekta vadītājs – M.Spuģis.

Rūpnieciski izolēto cauruļu piegādes.

2003.gadā konkursu kārtībā veikta cauruļu piegāde vairākām pilsētām , tomēr neapšaubāmi pēdējos gados visnozīmīgākā ir uzvara konkursā par tiesībām piegādāt ap 5 km cauruļu un veidgabalu ar DN 700 un DN 600 saistvada izbūvei Rīgā (kopējais apjoms pārsniedza 1 miljonu LVL).
Atpakaļ Sākumlapa Uz augšu

2002. gads

1. 2002.gadā Mārupes pagasta padomei izstrādāts Jaunmārupes maģistrālo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu projekts. Projektētāja - I.Laizāne .

2. 2002.gadā izstrādāts Bauskas pilsētas rajona siltumtrašu izbūves projekts, veikta siltumtrašu izbūve . Projektētāja - A.Karlevica, projekta vadītājs - I.Bekmanis.

3. 2002.gadā Babītes pagasta padomei izstrādāts priekšprojekts un siltumapgādes sistēmas izbūves tehniskais projekts Babītes pagasta Babītes ciema daudzdzīvokļu mājām. Projektā ietilpst katlu māja, siltumtrases un siltummezgli ēkās. Projektētāja - A.Karlevica.

4. 2002.gadā Jaunpiebalgas pagasta padomei izvērtēts optimālais katla tips un kurināmā veids- skaidu granulas; izstrādāts katlu mājas rekonstrukcijas projekts, veikta katlu mājas iekārtu piegāde, montāža, ieregulēšana un palaišana. Projektētāja - A.Karlevica. Jaunpiebalgā veikta arī ciemata siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas darbi - izbūvētas siltumtrases un uzstādīti siltummezgli. Projektu vadītājs - I.Bekmanis

5. 2002.gadā Babītes pagasta pirmsskolas izglītības iestādei izstrādāts siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas tehniskais projekts, veikta jauna katla un siltummezgla izbūve, kā arī tiek nodrošināta iekārtu ekspluatācija. Projektētāja - A.Karlevica, projekta vadītājs - M.Spuģis.

6. 2002.gadā Mārupes pagasta padomei veikti sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves darbi un nodošana ekspluatācijā Mārupes pagasta Jaunmārupē Ozolu ielā - Bērzu ielā. Projekta vadītājs - M.Spuģis.

7. 2002.gadā pēc SIA "Cēsu būvnieks" pasūtījuma veikti slodžu pārrēķini, izvērtēti alternatīvi varianti siltumtrašu pieslēgšanai, izstrādāts siltumtrases tehniskais projekts katlu māju savienošanai Cēsīs. Projektētāja - A.Karlevica.

8. 2002.gadā izstrādāta individuālo siltuma punktu izbūves projektu tehniskā dokumentācija Rīgas pilsētas Skolu valdes un sociālās aprūpes objektos - 7 skolās un bērnudārzos. Projektētāja - A.Karlevica

9. 2002.gadā veikti Ģibuļu pagasta Pastendes ciemata centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu rekonstrukcijas darbi - cauruļu piegāde, veco cauruļvadu demontāža, jauno cauruļvadu montāža. Projekta vadītājs - M.Spuģis.

10. 2002.gadā Vērgales pagastā veikta siltummezglu izbūve daudzdzīvokļu mājās. Projekta vadītājs - I.Bekmanis.

11. 2002.gadā vairākām privātmājām piegādātas siltummezglu iekārtas un veikta to montāža.

2002.gadā veikta cauruļu piegāde arī:
 • A/S "Rīgas Siltums"
 • Līvānu novada domei
 • Smiltenes 8 CBR
 
Atpakaļ Sākumlapa Uz augšu

2001. gads

1. 2001.gadā izstrādāts Bauskas pilsētas siltumtrašu un 12 dzīvojamo ēku siltummezglu rekonstrukcijas projekts, veikta siltummezglu rekonstrukcija un . Projektētāja - A.Karlevica, projekta vadītājs - I.Bekmanis

2. 2001.gadā veikta siltummezglu rekonstrukcija Skrīveros. Projekta vadītājs - M.Spuģis

3. 2001.gadā pēc Līvānu novada domes pasūtījuma izstrādāts Līvānu pilsētas siltumtīklu un 55 siltummezglu rekonstrukcijas projekts. Projektētāja A.Karlevica.

4. 2001.gadā veikta Vērgales centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu rekonstrukcijas 2.kārta . Projekta vadītājs - I.Bekmanis

5. 2001.gadā pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Kapitālās celtniecības pārvaldes pasūtījuma izstrādāts Daugavas sporta nama siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas tehniskais projekts un veikta autoruzraudzība. Projektētāja - A.Karlevica.

6. 2001.gadā veikti remontdarbi Piņķu ciema veikalam un kafejnīcai: piegādātas un uzmontētas siltummezgla iekārtas, apkures sildķermeņi un cauruļvadi ar armatūru, kanalizācijas, aukstā un karstā ūdens cauruļvadi ar armatūru un aukstā ūdens ievada mezgls. Projekta vadītājs - M.Spuģis.

7. 2001.gadā veikta Rīgas 1.Slimnīcas asins donoru nodaļas siltummezgla rekonstrukcija - piegādātas un uzstādītas iekārtas, kā arī apmācīts apkalpojošais personāls. Projekta vadītājs - M.Spuģis.

8. 2001.gadā veikti "Ceļu satiksmes drošības direkcijas" Rīgas nodaļas kravas transportlīdzekļu tehniskās apskates stacijas Rīgā, Sēlpils ielā 6A siltumtrases un ūdensvada remonta darbi. Projekta vadītājs - M.Spuģis

9. 2001.gadā pēc Aizputes pilsētas komunālā uzņēmuma pasūtījuma izstrādāts siltumtrases projekts uz Amatniecības skolu un veikalu kompleksu Zvaigžņu ielā Aizputē, kā arī veikta siltumtrašu izbūve. Projektētāja - A.Karlevica; Projekta vadītājs - I.Bekmanis

10. 2001.gadā Jaunpiebalgas pagasta padomei izstrādāti rūpnieciski izolētu siltumtrašu un dzīvojamo ēku siltummezglu rekonstrukcijas projekti. Projektētāja - A.Karlevica.
 

Atpakaļ Atpakaļ  Uz augšu  

 
© SIA Bek-Konsult. Izstrādātājs: Profero , 2001-2006